Usluge

Vršimo sve vrste geodetskih usluga i radova, kao što su:

  • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije
  • Realizaciju projekata parcelacije i preparcelacije katastarskih parcela
  • Deoba katastarskih parcela
  • Geodetska merenja u inženjerstvu - visokogradnja i niskogradnja-(praćenje izgradnje objekata, kontrola konstrukcije, kontrola sleganja objekata)
  • Geodetsko snimanje izgrađenih objekata (za potrebe uknjižbe u katastar nepokretnosti ili za potrebe legalizacije-ozakonjenja)
  • Geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija (objekata)
  • Geodetsko obeležavanje granica katastarskih parcela (omeđavanje)
  • Vršimo kompletnu uslugu OZAKONJENJA vaših nelegalnih objekata (po sistemu ključ u ruke) I druge geodetske usluge …

U saradnji sa našim partnerima, osim geodetskih usluga, obezbeđujemo I ponudu projektantskih usluga za potrebe izgradnje objekata i preparcelacije zemljišta.